2016-02-29

ZGROMADZENIA PUBLICZNE (ZGŁASZANIE ZGROMADZEŃ)

ZGROMADZENIA PUBLICZNE  (ZGŁASZANIE ZGROMADZEŃ)


Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019 poz.631), informujemy, ze wszelkie informacje dotyczące powyższego tematu będą publikowane w niniejszej zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Miejsce składania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH URZĄD MIASTA W JAŚLE
ul. Rynek 12
38 -200 Jasło
Tel.:   13 4486337
Fax:  13 4462976
E mail:  wso@um.jaslo.pl


Miejsce składania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym:

 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA W JAŚLE
ul. Rynek 12
38 -200 Jasło
Tel.:  13 4486364
Fax:  13 4486363
E mail:  wbizk@um.jaslo.pl

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - formularz w załączeniu

  

Zawiadomieniu o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym - formularz w załączeniu

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2021 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1

Pomnik AK przy ul. Staszica, marsz chodnikami wzdłuż ul. Staszica, Armii Krajowej, Kościuszki, Kochanowskiego, Floriańska, Metzgera, Piłsudskiego, przejście przez tory kolejowe, ul. Grunwaldzka, Wojska Polskiego, rondo ks. Kazimierza Wojciechowskiego, ul. Św. Jana z Dukli

06.08.2021r.

19.45 - 22.15

2

Ośrodek rekreacyjny Przystanek Kwiatowa

30.07.2021 r.

16.00 - 20.00

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2020 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

 

 

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1 Skwer pod ZUS - Rynek, Jasło 08.01.2020 r. 06.00 - 20.00
2 Płyta Rynku w Jaśle 24.06.2020 15:00-16:30
3 Zielony Rynek w Jaśle 10.07.2020 08:15-09:15

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2019 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

 

 

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1 Płyta Rynku w Jaśle 03.06.2019 r. 15.00 - 16.00
2 Ul. Staszica, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Kochanowskiego, ul. Floriańska, ul. Metzgera, ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Św. Jana z Dukli 02.08.2019 r. 20.15 - 22.30
3 Płyta Rynku w Jaśle 25.07.2019 r. 11.00 - 17.00

 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2018 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

 

 

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1 Ul. Staszica, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Kochanowskiego, ul. Floriańska, ul. Metzgera, ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Św. Jana z Dukli 03.08.2018 r. 19.45 - 22.30
     

 

 

 

  

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2017 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

 

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1 Dom Ludowy Jasło-Żółków, ul. Leśna

03.07.2017 r.

04.07.2017 r.

05.07.2017 r.

6.00-22.00

2 Ul. Kazimierza Wielkiego 28; Rondo Solidarności, ul. Lwowska 14.07.2017 r.

15.00-18.00

 

3

Ul. Staszica, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Kochanowskiego, ul. Floriańska, ul. Metzgera, ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Św. Jana z Dukli

 

04.08.2017 r. 20.00 - 22.00
4. UL. RYNEK, KOŚCIUISZKI , RONDO STEINHAUSA, KOŁŁĄTAJA, 3-GO MAJA ,WIEJSKA   07.10.2017  12.00 – 12.30

  

  

LISTA ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ W 2016 r.

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego

  

 

L. p.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

1

Rynek Miejski w Jaśle, przejście ulicami Kościuszki, Kołłątaja, Staszica , Skwer Zenona Soboty

27 luty 2016 r.

17.00 – 18.30

2

Rynek Miejski w Jaśle 

20.06.2016 r.

11.00 – 16.00

3 Rynek Miejski w Jaśle  21.06.2016 r.  9.00  - 15.00
4 Pomnik AK przy ul. Staszica, przejście ulicami Armii Krajowej, Kościuszki, Kochanowskiego, Floriańskiej, Metzgera, Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Św. Jana z Dukli 5.08.2016 r. 20.00 - 22.00
5. ul. Rynek , Kościuszki ,Kołłątaja , 3 maja, Szopena, Sikorskiego, Krasińskiego, Szkolna,  Mickiewicza, Jagiełły, Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Rynek, Farna, Piotra Skargi, Jana Kasprowicza, Jana Pawła II, 17.08.2016r. 22.00.- 24.00

 

Skwe

 

Skwer

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się